CMC logo
Ink splash

 

 

 

Vanliga frågor

Varför ska min text språkgranskas?

En artikel skriven av någon som inte har engelska som modersmål riskerar att inte bli accepterad av internationella vetenskapliga tidskrifter om manuset inte språkgranskas först. Likaså måste en doktorsavhandling på engelska vara av hög språklig kvalité om opponenten och andra forskare runt om i världen inte ska missupfatta innehållet eller reta sig på engelskan.

Det är viktigt att du ska kunna fokusera på sakfrågorna utan att oroa dig för pinsamma språkfel. Eftersom jag själv är forskare har jag lång erfarenhet av att skriva på akademisk engelska samt att språkgranska vetenskaplig text skriven av svenskar.

Räcker det inte med stavningskontroll i Word?

Den automatiska stavningskontrollen kan indikera att ett ord är felstavat men inte om det var fel ord i sammanhanget. Syftningsfel tar den inte hand om och inte heller knepiga grammatiska regler.

Vad ingår i språkgranskningen?

Språkgranskning är mer än korrekturläsning. Jag kontrollerar, bland annat:

Kan jag skicka annat än vetenskapliga forskningsartiklar för språkgranskning?

Visst! Det kan vara allt från ett intyg till en hel bok. Inga ämnesområden är uteslutna. Vid behov utför jag efterforskning för att kontrollera begrepp och terminologi som är specifika för just ditt ämnesområde.

Kan jag skicka text jag har skrivit på svenska för översättning till engelska?

Absolut! Förutom frågeformulärer och andra vetenskapliga mätinstrument har jag översatt allt från skivomslagstexter till hela webbplatser.

Vad kostar det?

Det beror på textlängden och kvalitén på engelskan i din text. Om du vill kan du skicka texten med din förfrågan för att jag ska kunna bedöma hur mycket eller lite hjälp du behöver med att finslipa engelskan. En fingervisning är 1 kr per ord (exkl. moms) för språkgranskning och 2 kr per ord för översättning.

Hur går det till rent praktiskt?

Skicka ditt manus via e-post till cmc@scientificenglish.se, så levererar jag en språkgranskad kopia där du kan se vilka ändringar jag har föreslagit. Med dokument i MS Word-format använder jag funktionen 'Spåra ändringar', där du kan klicka för att acceptera eller ta bort varje ändring.

Givetvis går det bra att kontakta mig om du har kommentarer eller frågor kring mina ändringsförslag.

Vilka filformat accepteras?