Pencil

Språkgranskning av dokument på engelska inom vetenskapliga och tekniska områden

Hjälp med (bl.a.):

- men även språkgranskning av icke-vetenskapliga texter.

 

Översättning från svenska till engelska

Några exempel: